Steun geven

Ons team, we vormen de Stichting Perspectief 3000 met zes bestuursleden, vinden het belangrijk dat we naast het steunen van goede doelen en projecten ook zien wat er met onze donatie tot stand is kunnen komen. Daarom ontvangen wij van alle doelen die we steunen een terugkoppeling. Dit is soms een uitgebreid verslag met foto’s, een foto met een korte omschrijving, een persoonlijke terugkoppeling of foto’s met reacties van mensen die blij zijn omdat we ze hebben kunnen steunen

Wat doen we

In Nepal

  • Het adviseren, helpen financieren en ondersteunen van activiteiten van Sathya Uddhyan in Nepal [training + managementadvies].
  • Advisering en training van activiteiten van Developed Nepal

In Bangladesh

  • Advisering en training van team Rights and Sight for Children in Bangladesh.
  • Sponsoring van Sun Children in Patuakhali District via DCI-world.org distressedchildren.org .
  • Sponsoring van Sun Children in Pathuakhali District die in het voortgezet onderwijs zitten. [Kinderen die verhuizen, niet verder leren of voor hun 18e trouwen vallen af]
  • Bonus voor meisjes voor elk afgerond schooljaar na de 5de klas.
  • Incidentele sponsoring van een noodzakelijke operatie van een Sun Child e/o directe familie.

In Bolivia

  • Renoveren van bibliotheek en keuken van La Aldea Cristo Rey in Cochabamba.
  • Advisering en training van de medewerkers van La Aldea Cristo Rey.

Voor meer informatie over de projecten zelf kijk dan op de site www.perspective3000.org