Ons werk

Stichting Perspectief 3000 is een ANBI goededoelen stichting die haar activiteiten in het buitenland heeft.

We doen ondermeer:

 • Projectscreening en nulmeting stand van zaken ter plekke.
 • Inventarisatie wensen en mogelijkheden ter plekke.
 • De lokale collega’s leren contacten te leggen met medefinancieringsorganisaties, projectaanvragen
  in te dienen en inhoudelijke en financiële rapportage te verzorgen, zowel in eigen land als internationaal.
 • De lokale collega’s trainen in “Local Fund Rasing”.
 • Aanschaf lesmateriaal voor scholen en andere instellingen, bij voorkeur in het projectland zelf.
 • Ontwikkelen van eigen lesmateriaal door en voor scholen en andere instellingen.
 • Ontwikkelen van onderwijs op het gebied van tuinbouw en boomteelt.
 • De lokale collega’s, vrijwilligers en onderwijzers trainen in interactief leren.
 • De lokale collega’s, vrijwilligers  en onderwijzers trainen in hygiëne.