Ons team

Ons team
We vormen de stichting met zes bestuursleden.

We vinden het belangrijk dat we naast het steunen van goede doelen ook zien wat er met onze donatie tot stand is kunnen komen. Daarom ontvangen wij van alle doelen die we steunen een terugkoppeling. Dit is soms een uitgebreid verslag met foto’s, een foto met een korte omschrijving, een persoonlijke terugkoppeling of foto’s met reacties van mensen die blij zijn omdat we ze hebben kunnen steunen.

Het team dat de donaties van derden, de donaties aan derden
en projecten begeleiden zijn

 • Hr. M.P. van den Berg, Alkmaar, voorzitter
 • Hr. G.M.G.G. Schneiders, Geleen, penningmeester/secretaris
 • Mevr. M. van Eeuwijk, Hemelum, lid
 • Mevr. J.E. van Vonno, Oudorp, lid
 • Mevr. A. Zijlstra, Haarlem, lid
 • Hr. J.W. van de Pol, lid, lid

Bezoldiging/beloningsbeleid

 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
 • De bestuursleden declareren ook geen onkosten.
 • Vrijwilligers die uitgezonden worden kunnen evt. de
  reis-, vaccinatie- en visakosten vergoed krijgen.
 • Vrijwilligers kunnen ook een gastlandtoelage krijgen.
 • Vrijwilligers bij Nederlandse aktiviteiten krijgen geen beloning.
  Wel kunnen zij reiskosten declareren.