Ons doel

Beleidsplan Stichting Perspectief 3000 voor 2021-2026

 • Het beleid is er tot 2025 op gericht haar activiteiten bij een jonger publiek onder de aandacht te brengen.
 • Wil de bestaande contacten met derden consolideren en nieuwe contacten aangaan, waar dit mogelijk en nuttig is.
 • Waar de projecten zich bevinden, valt het te verwachten dat er verzoeken zullen blijven komen en ondersteunen.
 • De financiële reserve goed en verstandig uitgeven en op aanvragen van ondersteuning te positief gereageerd worden.
 • Het team zal regelmatig in overleg over nieuwe aanvragen vergaderen, verslag doen naar de aanvrager en melding doen via de nieuwsbrief en website.
 • De donaties worden eerst bekijken of dit volgens de afspraken was, voordat tot een volgende bijdrage overgegaan wordt.
 • Elke wervingsactie bekijken wij of er ook een samenwerking aangegaan kan worden met een [mede] financieringsorganisatie.
 • Wervingsacties worden gestart om een groter project te kunnen financieren en begeleiden.
 • Wij blijven garanderen dat elk ontvangen bedrag dat door donoren of sponsors wordt bijgedragen ten behoeve van een specifiek project voor de volle 100% aan het beoogde doelgroep ten goede
 • De Stichting Perspectief 3000 te Geleen heeft sinds 11-09-2008 de ANBI status onder nummer 805602872.
 • Vanwege de kosten die eraan verbonden zijn, is Stichting Perspectief 3000 niet van plan het CBF keurmerk aan te vragen.

Stichting Perspectief 3000 wil het beleid uitvoeren met de volgende activiteiten

In Nederland

 • Voorlichtingsactiviteiten aangevuld met flyers, nieuwsbrieven, artikelen, website, Facebook en Instagram in het Nederlands en Engels
 • Het starten van wervingsacties voor financiering van projecten die in het ontvangende land geïdentificeerd en gescreend zijn.
 • Contacten leggen met medefinancieringsorganisaties om na te gaan in hoeverre zij projecten in het projectland kunnen steunen.

In het projectland

 • Projectscreening en nulmeting stand van zaken ter plekke.
 • Inventarisatie wensen en mogelijkheden ter plekke.
 • Het opzetten of uitbreiden van een bibliotheek met lees- en studieboeken ter plekke.
 • De lokale collega’s leren contacten te leggen met medefinancieringsorganisaties, projectaanvragen in te dienen en inhoudelijke en financiële rapportage te verzorgen, zowel in eigen land als internationaal.
 • De lokale collega’s trainen in “Local Fund Rasing”.
 • Aanschaf lesmateriaal voor scholen en andere instellingen.
  Bij voorkeur in het projectland zelf.
 • Ontwikkelen van eigen lesmateriaal door en voor scholen en andere instellingen.
 • Ontwikkelen van onderwijs op het gebied van tuinbouw en boomteelt.
 • De lokale collega’s, vrijwilligers en onderwijzers trainen in interactief leren.
 • De lokale collega’s, vrijwilligers  en onderwijzers trainen in hygiëne.